Portefølje

INNHOLDSDESIGN - NETTFORFATTER
Innholdsdesign av oppgaver til nettstedet Vamos 1, en lærebok i spansk for videregående skole.
mars 2012 – mars 2013
Resultat: vamos1-versjon2.cappelendamm.no  (Kap 8 -12) 
Innholdsdesign av oppgaver til nettstedet  Caminando 1 og 2, lærebøker i spansk for videregående skole.
november 2007 – juli 2009
Bokforlag: www.gyldendal.no
Innholdsdesign av oppgaver til nettstedet  Terra Nova, lærebok i geografi for videregående skole.
bokforlag: www.aschehoug.no
september 2005 – juli 2006
resultatet er ikke lenger tilgjengelig.

 

KONSULENT LÆREBOK

Pedagogisk konsulent med fokus på innhold og progresjon i den spanske læreboken Vamos 2.
mars 2012 – mars 2013
Resultat: Læreboken Vamos 2

 

KURSHOLDER

År Kurs
2006 GIS i skolen (GIS=Geografiske InformasjonsSystem),
1 halvdags kurs på UiO for studenter på PPU
2006 GIS i skolen, 1 dags kurs for geografilærere
2007 Nettet som kilde for film og bilde,
1 dags kurs for lærere på videregående skole 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.